Host lưu trữ Link download
Drive.Google.Com TLBB-Offline.zip
Các yêu cầu Hệ thống
Hệ điều hành Tất cả các phiên bản Window
(Win9x / Win2k / XP / Vista )
Yêu cầu tối thiểu CPU Intel Pentium III 800M
Memory 256 MB
Graphic Card 32MB Video Card Memory
HDD 1.5GB
Yêu cầu đề nghị CPU Intel Pentium 4 1.4Ghz trở lên
Memory 512MB hoặc cao hơn
Graphic Card 64MB Video Card Memory, DirectX9.0c
HDD 1.5GB hoặc cao hơn
© tieudattai